519 313 618
OFERTA

Zapraszamy do nas jeśli m.in. • potrzebujesz konsultacji dotyczącej swojego dziecka
 • masz wątpliwości, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo
 • dziecko staje się bardziej lękliwe i wycofane lub bardziej agresywne
 • dziecko ma problemy z komunikowaniem się
 • doświadczasz chronicznej złości
 • chcesz wprowadzić zmiany w swoim życiu i potrzebujesz wsparcia
 • chcesz doprowadzić aktualne sprawy do końca, ale brakuje Ci do tego motywacji
 • Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna) i potrzebujesz dla niego terapii
 • Twoje dziecko wymaga specjalnych potrzeb edukacyjnych i chcesz wspomóc jego rozwój
 • szukasz pomocy w radzeniu sobie z niską samooceną i poczuciem winy
 • borykasz się ze stanem obniżonego nastroju lub depresją
 • miewasz intensywne, negatywne myśli na swój temat
 • szukasz pomocy w ograniczeniu zachowań agresywnych
 • jesteś w trudnej sytuacji życiowej np. choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozstanie
 • chcesz rozwijać swoje umiejętności społeczne
 • chcesz nauczyć się zachowań asertywnych
 • Twoje dziecko jest obecnie w kryzysie i potrzebuje wsparcia
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym
CENNIK

mgr Karolina Adamczyk
Psycholog, psychoterapeuta

Konsultacja psychoterapeutyczna - 150 zł
Sesja psychoterapii - 140 zł

mgr Monika Dobrzyńska
Psycholog

Konsultacja psychologiczna - 130 zł
Wsparcie psychologiczne - 120 zł

mgr Weronika Roik
Pedagog specjalny

Konsultacja pedagogiczna - 130 zł
Terapia ogólnorozwojowa - 120 zł
Terapia pedagogiczna - 120 zł
Konsultacja procesów poznawczych - 80 zł
Terapia procesów poznawczych (2 x w tyg.) - 80 zł

lic. Marta Golicka
Logopeda

Konsultacja logopedyczna - 80 zł/ od 1.05.2022r. - 100 zł
Terapia logopedyczna - 80 zł/ od 1.05.2022r. - 100 zł