519 313 618
ZESPÓŁ

mgr KAROLINA ADAMCZYK
Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskując tytuł psychologa o specjalności wspomaganie rozwoju. Jestem Terapeutą Ręki I i II stopnia, a uprawnienia do pracy z dziećmi uzyskałam poprzez udział w module przygotowania pedagogicznego. Obecnie swoją wiedzę i umiejętności wzbogacam uczęszczając na 5-letni Całościowy Kurs Przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Realizowany we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. W 2019 roku ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach, konferencjach.

Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię, terapię ręki oraz konsultacje i poradnictwo dla rodziców.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim postawą otwartości, uważności i szacunku dla drugiej osoby. Ważne jest dla mnie, aby stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której kształtuje się proces zmiany i rozwoju. Korzystam z wielu metod i technik terapeutycznych ponieważ uważam, że każda osoba jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia.

mgr MONIKA DOBRZYŃSKA
Psycholog

Jestem dyplomowanym psychologiem. Ukończyłam Psychologię Ogólną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie (dawniej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Swoje wykształcenie uzupełniłam o uprawnienia pedagogiczne. Stale poszerzam wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dla psychologów. Posiadam certyfikaty w ramach ukończenia poszczególnych szkoleń:

 • Trening umiejętności społecznych, szkolenie Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk;
 • Diagnoza spektrum autyzmu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, certyfikat Centrum Szkoleniowe Misja Ciocia;
 • Szkolenie „Doskonalenie umiejętności społecznych uczniów w zakresie komunikacji – trening dla nauczycieli”, dr Katarzyna Matwiejczyk
 • Szkolenie K.Budzianowska Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej, Ekotur;
 • Rozwijanie Teorii Umysłu, szkolenie Pomoce TUS Joanna Węglarz;
 • Wspieranie rozwoju społecznego w czasach pandemii, szkolenie Pomoce TUS Joanna Węglarz;
 • Co zamiast kar? W oparciu o pozytywną dyscyplinę, szkolenie dr Dobrochna Helman;
 • Jak wspierać bazowe systemy sensoryczne, certyfikat, Wiedza I Praktyka Grupa Wydawnicza, Warszawa;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, kurs dokształcający – certyfikat, Uniqskils Centrum doskonalenia kompetencji psychologiczno -pedagogicznych, Poznań;
 • Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, kurs dokształcający – certyfikat, Uniqskils Centrum doskonalenia kompetencji psychologiczno pedagogicznych, Poznań;
 • Mediator szkolny, szkolenie kwalifikacyjne/certyfikat, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optimus Mediator, Katowice;
 • Szkolenie dla trenerów “ Profesjonalne prowadzenie szkoleń” HR Projekty Rozwoju PPNT w Gdyni.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi I młodzieżą jako psycholog szkolny współpracując ze szkołami na różnym etapie edukacji. Obecnie pracuję z dziećmi w szkole, jak również indywidualnie prowadzę wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży będącej w kryzysie. W pracy z pacjentem staram się indywidualnie traktować jego potrzeby, integrując narzędzia tak, by skutecznie pomagać.

mgr WERONIKA ROIK
Pedagog specjalny

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł licencjata o specjalności rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną oraz magistra o specjalności edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyłam również 3 - modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania oraz szkolenie doskonalenia zawodowego pt. „Jak zostać dobrym terapeutą? Wstęp do terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi”.

Wiosną 2021r. ukończyłam szkolenie na Trenera Funkcji Poznawczych. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dziecka. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam przeszło 6 lat temu początkowo w prywatnej placówce oferującej pomoc terapeutyczną dzieciom z zaburzeniami rozwoju, gdzie pokochałam pracę z dziećmi i wiedziałam już jaką drogą chcę dalej podążać.

Kolejnym krokiem zdobywania doświadczenia była praca w przedszkolu jako nauczyciel cień dzieci autystycznych. Po krótkiej przerwie na urlop macierzyński wróciłam do pracy zawodowej jednak już jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Jako osoba otwarta na nowe doświadczenia nieustannie poszerzam swoją wiedzę i uzupełniam kwalifikacje, aby jak najlepiej współpracować z moimi podopiecznymi, wychodzić naprzeciw ich potrzebom, pomagać przełamywać kolejne bariery i trudności. W swojej pracy robię wszystko, aby dzieci nabywały nowe umiejętności, rozwijały zdolności, ukryty potencjał i swe zainteresowania, do każdego podchodzę bardzo indywidualnie, szukam wielu rozwiązań w literaturze. Praca z dziećmi oraz młodzieżą daje mi niezwykłą satysfakcję, a każdy nawet najmniejszy postęp motywuje do dalszej pracy.

Studiując natknęłam się na słowa Marii Grzegorzewskiej: „Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci”, które to towarzyszą mi w pracy zawodowej jak i przy wychowaniu córki do dziś.

lic. MARTA GOLICKA
Logopeda

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Podczas trzyletnich studiów I stopnia Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością Logopedia z Terapią Pedagogiczną zdobyłam wiele kompetencji z zakresu logopedii, a także terapii pedagogicznej.

Zdobyłam wiele cennych informacji z zakresu diagnozy i terapii: dyslalii, dysglosji, dyzartrii, afazji, jąkania. Poszerzyłam wiedzę dotyczącą osób z różnorodnymi zaburzeniami mowy, z zakresu niepełnosprawności intelektualnych oraz wiedzę na temat dzieci z trudnościami szkolnymi.

Na studiach licencjackich uczęszczałam na praktykę studencką w wymiarze 360 godzin. Praktykę odbywałam z dziećmi przedszkolnymi a także dziećmi na etapie wczesnoszkolnym.


Na początku byłam uważnym obserwatorem zajęć, natomiast później prowadziłam terapię logopedyczną oraz zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Obecnie jestem studentką Logopedii II stopnia. W lipcu 2022 roku ukończę kierunek zdobywając tytuł NEUROLOGOPEDY. W trakcie studiów magisterskich odbyłam praktykę w: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespole Szkół Specjalnych, Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego w Elblągu gdzie prowadziłam zajęcia logopedyczne z pacjentami mającymi uszkodzenia neurologiczne oraz odbyłam praktyki w Logos Klinika w Elblągu prowadząc zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo pracowałam przez 3 miesiące jako logopeda w przedszkolu.

Zdobyłam dodatkowo umiejętności z zakresu: wprowadzenia do masażu Shantala Special Care Baby, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, Zarządzania Projektami, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.


W swojej pracy kieruję się przede wszystkim odpowiedzialnością ale jednocześnie staram się aby terapia logopedyczna była atrakcyjna dla pacjenta.

Ważne jest dla mnie, by nie kojarzyła się z nudnymi zajęciami spędzonymi przy stoliku, ale stała się ciekawą przygodą, dlatego stosuję m.in. różne gry, zabawy ruchowe i logorytmiczne.